Dostosowanie sprawozdań finansowych

W oparciu o znajomość MSSF oraz pozyskaną w trakcie prac audytowych wiedzę o Spółce, wskazujemy różnice pomiędzy przyjętymi przez podmiot zasadami rachunkowości, a zasadami wynikającymi z MSSF. W wyniku naszych prac przedstawiamy klientowi raport wskazujący zidentyfikowane różnice oraz omawiający ich jakościowy i wartościowy wpływ na sprawozdanie finansowe.

Głównym elementem raportu jest przygotowane przez naszą kancelarię przekształcenie sprawozdania finansowego sporządzonego wg polskich zasad rachunkowości na zasady MSSF.

Oferujemy również doradztwo i nadzór nad wdrożeniem w systemie księgowości Spółki rozwiązań ewidencyjnych, służących przeprowadzonemu dostosowaniu zasad do sprawozdawczości MSSF.