Usługi świadczone w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych

Świadczymy również usługi  w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych . Obejmują one głównie  badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia (art. 502, 537 i 559 ksh), badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 ksh), badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej j(art. 431 ksh) oraz inne usługi przewidziane przepisami ksh dla biegłych rewidentów.