Audyt wykorzystania środków pomocowych

Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie badania wykorzystania środków uzyskanych z programów pomocowych.

Kadra Polinvest-Audit Sp. z o.o. posiada uprawnienia do przeprowadzania audytów wewnętrznych, które potwierdzają nasze kompetencje w zakresie weryfikacji wykorzystania funduszy. Nabyte doświadczenie w audycie środków unijnych oraz uzyskane referencje naszych klientów potwierdzają jakość naszych usług.

Służymy Państwu także pomocą przy przygotowywaniu wniosków o przyznanie dotacji ze środków państwowych, czy pochodzących z Unii Europejskiej, a także doradztwem w zakresie znalezienia najlepszego rozwiązania dla Państwa oczekiwań w zakresie pozyskania środków finansowania dalszego rozwoju ze źródeł własnych, czy  zewnętrznych.