Jesteśmy kancelarią audytorską, która od 1998 roku, profesjonalnie i rzetelnie realizuje powierzone zadania. Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest świetnie przygotowany zespół, który tworzą biegli rewidenci, aplikanci, asystenci biegłych rewidentów, wykwalifikowani księgowi. Współpracujemy również z ekspertami z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego.

Jako audytor spółek giełdowych otrzymaliśmy, od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, status Firmy Partnerskiej dla MSP.

Usługi z zakresu audytu przeprowadzamy zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej obowiązującymi na podstawie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2783/52/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

Polinvest-Audit Sp. z o.o. świadczy usługi audytorskie, miedzy innymi:

Procedury stosowane przez Polinvest-Audit Sp. z o.o. wynikają z wieloletniego doświadczenia biegłych rewidentów wchodzących w skład naszego zespołu. Potwierdzeniem kompetencji jest kilkunastoletnia obecność na rynku usług audytorskich oraz uznanie klientów.

Działania zespołu oparte są na pełnym zrozumieniu działalności badanej jednostki, jej specyfiki, otoczenia gospodarczego, w którym firma funkcjonuje. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja obszarów ryzyka, która wyznacza kierunek prac rewizyjnych prowadzonych przez nasze Zespoły.