Audyt podatkowy

Oferujemy usługę audytu podatkowego, która ma na celu wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków. W trakcie naszych prac sprawdzamy prawidłowość ustalenia podstawy opodatkowania oraz prawidłowość kwalifikowania zdarzeń gospodarczych pod kątem obowiązujących przepisów podatkowych.

Nasze usługi mogą obejmować całość rozliczeń podatkowych lub jedynie wskazany przez klienta obszar obejmujący dane zagadnienie/podatek.

Ponadto oferujemy usługi sporządzenia lub sprawdzenia poprawności przygotowanej przez podmiot dokumentacji cen transferowych.