Polinvest-Audit współpracuje ze stałym, doświadczonym gronem współpracowników – praktyków: biegłymi rewidentami oraz doradcami podatkowymi, jak również rzeczoznawcami, konsultantami, także z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego.