Konsultacje biegłego rewidenta

W ramach usługi zapewniamy:

  • codzienną opiekę biegłego rewidenta,
  • konsultacje z biegłym rewidentem w dowolnym momencie dnia w zakresie podstawowym: ocena projektu umowy, ocena dokumentu, planowanej / przeprowadzonej transakcji, konsultacje rachunkowe, możliwość przedyskutowania codziennych bieżących wątpliwości służb księgowych,
  • jeden dzień w miesiącu biegły rewident spędza w przedsiębiorstwie klienta i poddaje ocenie przeprowadzone transakcje wskazane przez służby księgowe, sprawdza na życzenie klienta sprawozdania finansowe (zarządcze),
  • inne bieżące konsultacje dla służb księgowych,
  • przygotowanie okresowej sprawozdawczości zgodnie z przyjętymi przez spółkę standardami: krajowe/międzynarodowe – ujawnienia MSR/MSSF, informacja dodatkowa z minimalnym zaangażowaniem służb księgowych.

Korzyści dla klienta:

  • wsparcie rachunkowe „na telefon” pozwalające na oszczędność czasu kierownictwa oraz kluczowego personelu księgowo finansowego,
  • pewność poprawności publikowanych danych finansowych,
  • zaplecze ekspertów znających podmiot i rozumiejących prowadzone przedsięwzięcie.