Doradztwo w zakresie rachunkowości

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie rachunkowości, które obejmują między innymi dostosowywanie zasad rachunkowości do specyfiki podmiotu, opracowywanie lub modyfikowanie polityki rachunkowości, rozwiązywanie problemów związanych z ujęciem księgowym różnych zdarzeń gospodarczych, opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów, dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Proponujemy również usługi wsparcia merytorycznego działu księgowości oraz jego szkolenia.