Pozostałe usługi atestacyjne, pokrewne i inne

Usługi poświadczające mają na celu niezależne poświadczenie danych, które stanowią dla naszych klientów istotne z punktu widzenia ich działalności informacje. Usługi te wykonujemy zgodnie Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Poniżej przedstawiamy przykładowe usługi poświadczające świadczone przez nasz zespół:

  • kontrola nakładu i dystrybucji prasy według standardów Związku Kontroli Nakładu i Dystrybucji Prasy

Dokonujemy kontroli nakładu i rozpowszechniania tytułów prasowych zarejestrowanych w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Celem przeprowadzanej kontroli jest potwierdzenie rzetelności zgłaszanych przez wydawców informacji o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów prasowych.

  • wycena przedsiębiorstw

Oferujemy usługi wyceny spółek, działalności gospodarczej lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Usługę wyceny świadczymy na potrzeby transakcji kupna, sprzedaży, połączenia, wniesienia aportu, przekształcenia itp. Do wyceny stosujemy  metody dochodowe, majątkowe i  porównawcze.

  • badanie prognozy wyników finansowych

Proponowany przez nas audyt prognoz finansowych obejmuje przede wszystkim badanie prognozowanych informacji finansowych prezentowanych w prospektach emisyjnych oraz badanie budżetów finansowych sporządzanych przez podmioty w specjalistycznych celach m.in. w celu uzyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych.