Maria Wielgus

Biegły rewident nr 9365, zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości spółek usługowych, handlowych i produkcyjnych, a także jednostek realizujących kontrakty długoterminowe.

Przeprowadza badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badanie prawidłowości wykorzystania środków unijnych.

Świadczy również usługi w zakresie badania połączeń podmiotów gospodarczych.