Grzegorz Zamora

Biegły rewident nr 10895.

Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości spółek usługowych i handlowych.