Janina Ćwiklińska

Biegły rewident nr 4676.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości spółek usługowych, handlowych i produkcyjnych, a także jednostek sektora publicznego oraz jednostek realizujących kontrakty długoterminowe.

Posiada doświadczenie w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badaniu prawidłowości wykorzystania środków unijnych.

Świadczy również usługi w zakresie audytu podatkowego.