Wioletta Roman

Biegły rewident nr 11240, doradca podatkowy.

Posiada bogate doświadczenie w auditingu podmiotów sektora finansowego, w szczególności domów maklerskich.

Zajmuje się wdrażaniem systemów rachunkowości oraz organizacją i synchronizacją programów operacyjnych  z księgami rachunkowymi, wraz z kompleksowym opracowaniem polityki/strategii rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej.

Wydaje opinie dla potrzeb sądu rejestrowego zgodnie z procedurami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych (przekształcenia, łączenie, aporty itd.).

Specjalizuje się w sprawach z zakresu CIT i PIT przedsiębiorców, VAT oraz cen transferowych. Reprezentuje podatników w trakcie kontroli podatkowych oraz procesu pozyskiwania indywidualnych interpretacji.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu stosowania prawa podatkowego oraz rachunkowości, a także innych obowiązków przedsiębiorców wynikających m.in. z ustawy o ochronie środowiska.