Grzegorz Judziało

Biegły rewident nr 10748.

Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości spółek usługowych, handlowych i produkcyjnych.

Posiada doświadczenie w badaniu jednostek realizujących kontrakty długoterminowe, a także badaniu prawidłowości wykorzystania środków unijnych.

W ramach wykonywanych czynności rewizyjnych wykorzystuje wiedzę z zakresu controllingu finansowego.