W ramach oferowanej usługi obsługi kadrowo placowej dostarczamy naszym klientom profesjonalnie wykonaną usługę prowadzenia akt pracowniczych, sporządzamy comiesięcznie listy płac oraz deklaracje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i składek ZUS.

Klient biura rachunkowego otrzymuje w ramach świadczonej usługi od księgowego Polinvest-Audit, rozliczenia podatkowe, rzetelnie i bieżąco prowadzone kartoteki i akta pracownicze.