W tym zakresie świadczymy następujące usługi doradcze wspomagające nietypowe lub jednostkowe procesy biznesowe:

  • due diligence konieczna przed podjęciem decyzji o przejęciu, połączeniu czy fuzji,
  • wycena przedsiębiorstw niezbędna w procesie prywatyzacji, przekształceń, przejęć  i fuzji,
  • wykonywanie analiz przedprywatyzacyjnych oraz obsługi procesów prywatyzacyjnych,
  • specjalistyczne doradztwo w zakresie optymalizacji struktury finansowania w celu zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
  • sporządzanie i przegląd prognoz finansowych (sporządzanie budżetów),
  • ogólne doradztwo finansowe z zakresu prowadzenia rachunkowości obejmujące między innymi przygotowanie projekcji i planów finansowych służących do sporządzania biznes planów oraz planów finansowych wspierających procesy decyzyjne,
  • dokonywanie przeglądów struktury organizacyjnej firm i stosowanych przez nie systemów kontroli wewnętrznej,
  • dokonywanie oceny efektywności realizowanych inwestycji,
  • dokonywanie oceny zarządzania zasobami ludzkimi,
  • przeprowadzanie procesów likwidacyjnych i upadłościowych.