Zofia Stawarz

Biegły rewident nr 6609. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu spółek handlowych i produkcyjnych, również z branży budowlanej. Audytuje sprawozdania skonsolidowane grup kapitałowych. Wykonuje audyty funkcjonowania kontroli wewnętrznej.

Wykonuje badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, przeprowadziła wiele audytów wykorzystania środków publicznych i pomocowych.

W ramach wykonywanych czynności rewizyjnych wykorzystuje dużą wiedzę z zakresu prawa podatkowego.

Jest doświadczonym weryfikatorem zespołów rewizyjnych. Świadczy usługi w zakresie badania planów przekształceń, połączeń podmiotów gospodarczych oraz innych usług wskazywanych przez Kodeks Spółek Handlowych.