Kinga Mroczka

Asystent biegłego rewidenta. 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie – specjalizacja Rachunkowość. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów. W Polinvest-Audit zatrudniona od 2008 roku, obecnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, uczestniczyła także w przygotowaniu części finansowych prospektów emisyjnych, wykonuje kontrole nakładów i dystrybucji prasy na zlecenia Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy.