Ewa Sieklińska

Pełniąca funkcję Prezesa Zarządu, biegły rewident nr 9771.

Posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Specjalizuje się w audycie przedsiębiorstw produkcyjnych oraz z branży budowlanej. Posiada doświadczenie w badaniu historycznych informacji finansowych prospektów emisyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania oraz audytowania sprawozdań skonsolidowanych grup kapitałowych. Świadczy usługi w zakresie badania planów przekształceń, połączeń podmiotów gospodarczych oraz innych usług wskazywanych przez Kodeks Spółek Handlowych.

Przeprowadza audyty przedsiębiorstw obowiązanych do przygotowywania sprawozdań wymaganych przez prawo energetyczne.