Barbara Seremet-Wosik

Pełniąca funkcję Vice Prezesa Zarządu, biegły rewident nr 10108. 

Posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, jak również w przygotowaniu części finansowych prospektów emisyjnych. Posiada doświadczenie w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Świadczy usługi w zakresie badania planów przekształceń, połączeń podmiotów gospodarczych oraz innych usług wskazywanych przez KSH.

Posiada doświadczenie w badaniu wykorzystania środków unijnych oraz prowadzi szkolenia z zakresu rewizji finansowej.