W ramach oferowanej usługi prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów zapewniamy naszym klientom profesjonalną usługę księgową i podatkową.

Klient biura rachunkowego otrzymuje w ramach świadczonej usługi terminowo i rzetelnie przygotowane rozliczenia podatkowe. Obsługujemy również kontrole organów skarbowych.