W ramach oferowanej usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniamy naszym klientom profesjonalna usługę księgową, wsparcie merytoryczne z zakresu prawa podatkowego oraz stały kontakt z profesjonalnie wyszkolonym zespołem księgowych oraz ekspertów w zakresie rachunkowości i podatków – biegłych rewidentów.

Klient biura rachunkowego otrzymuje w ramach świadczonej usługi od księgowego Polinvest-Audit, rozliczenia podatkowe, rzetelne księgi rachunkowe oraz sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe, a także kompleksową informację zarządczą, leżącą u podstaw trafnych decyzji biznesowych.

Pracujemy w programie Optima, który zapewnia stały dostęp online (pulpit managera) do ksiąg rachunkowych zleceniodawcy, co umożliwia chętnym zleceniodawcom analizę zapisów, analiz, oczekiwanych raportów w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Oferujemy stały kontakt z obsługującym Państwa pracownikiem, który przygotowany jest do merytorycznej rozmowy w razie zgłoszonej przez zleceniodawcę takiej potrzeby.