Oferujemy podmiotom nadzór nad działem księgowym oraz przejęcie funkcji głównego księgowego. W ramach usługi zapewniamy: 

  • nadzór księgowy, czyli  nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości,
  • kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych,
  • nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych,
  • konsultacje i doradztwo księgowe,
  • wsparcie podczas kontroli i/lub badania sprawozdania finansowego,
  • opracowanie polityki rachunkowości w firmie.

Korzyści dla klienta: 

  • wsparcie rachunkowe i podatkowe „na telefon” pozwalające na oszczędność czasu kierownictwa oraz kluczowego personelu księgowo-finansowego,
  • poprawność publikowanych danych finansowych,
  • bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych,
  • zaplecze ekspertów znających podmiot i rozumiejących prowadzone przedsięwzięcie.