Doraźne wsparcie podatkowe, czyli codzienna opieka doradcy podatkowego.  

Oferujemy podmiotom doraźne, bieżące wsparcie i opiekę doradcy podatkowego. W ramach usługi zapewniamy: 

  • konsultacje z doradcą podatkowym w dowolnym momencie dnia w zakresie podstawowym: ocena projektu umowy, ocena dokumentu, planowanej lub przeprowadzonej transakcji, konsultacje podatkowe, możliwość przedyskutowania codziennych bieżących wątpliwości służb księgowych,
  • sprawdzenie i ocena przeprowadzonych transakcji wskazanych przez służby księgowe, sprawdzenie deklaracji na życzenie klienta oraz rozliczeń podatkowych w trakcie jednego dnia w miesiącu, który doradca podatkowy spędza w przedsiębiorstwie klienta,
  • inne bieżące konsultacje dla służb księgowych,
  • preferencyjne stawki wynagrodzenia za opracowanie bardziej skomplikowanych zadań, wymagających znacznego nakładu pracy doradcy podatkowego (opracowanie opinii, sporządzenie pisma do organów skarbowych, ocena zagrożenia podatkowego skomplikowanych prawnie jednostkowych operacji gospodarczych).

Korzyści dla klienta: 

  • wsparcie rachunkowe i podatkowe „na telefon” pozwalające na oszczędność czasu kierownictwa oraz kluczowego personelu księgowo-finansowego,
  • zapewnienie poprawności publikowanych danych finansowych,
  • bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych,
  • zaplecze ekspertów znających podmiot i rozumiejących prowadzone przedsięwzięcie.