Nasi Klienci w zakresie audytu projektów współfinansowanych ze środków budżetu Państwa lub środków pomocowych Unii Europejskiej

 • WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA  IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA
 • AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
 • ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ
 • CENTRUM EDUKACJI GOSPODARCZEJ
 • INSTYTUT TURYSTYKI SP. ZO.O. W KRAKOWIE
 • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE
 • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W KRAKOWIE
 • ABM SOLID S.A.
 • GENERALNA DYRAKCJA DRÓG PUBLICZNYCH (POLSKA)
 • GOSPODARSTWO ROLNE ANDRZEJ KIJAK
 • MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
 • MAŁOPOLSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA SP. Z O.O.
 • FUNDACJA KOBIECA eFka