Oferujemy kompleksowy zakres usług doradztwa podatkowego obejmujący w szczególności:

  • interpretacje i wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych, doradztwo w zakresie kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym,
  • konstruowanie umów i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej,
  • doradztwo w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi (ceny transferowe),
  • analizowanie i planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań podatkowych,
  • analiza podatkowa planowanych fuzji, przekształceń, likwidacji podmiotów,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych,
  • doradztwo w zakresie kształtowania umów na świadczenie usług menedżerskich, licencyjnych, know-how oraz transferu innych wartości niematerialnych,
  • bieżące doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług VAT, akcyzy, cła oraz transakcji międzynarodowych.