Wiktor Łukasiewicz

Młodszy asystent biegłego rewidenta

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – kierunek Rachunkowość i Controlling, specjalność Rachunkowość. W Polinvest-Audit od 2016 roku.

Obecnie nabywa doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości. Brał także udział w kontrolach prasy wykonywanych na zlecenia Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.