Monika Studnicka

Aplikant

Magister matematyki stosowanej. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów. Obecnie w trakcie odbywania aplikacji na biegłego rewidenta. Posiada m.in. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz w przygotowywaniu analiz finansowych dofinansowanych z funduszy UE.